Co to jest i jak powstaje torowisko kolejowe?

Linie kolejowe jak wiadomo to szalenie ważne elementy, jeśli chodzi o całokształt funkcjonowania transportu kolejowego, który w dużej mierze pomaga w rozwoju i usprawnieniu gospodarki narodowej.

Nie wolno zapominać, że kolej i transport kolejowy to jeden z ważniejszych elementów liczący się w gospodarce rynkowej oraz w handlu a za czym idzie przewozie ludzi i towarów wszelkiego rodzaju na różne odległości. Bywa niekiedy tak, że to właśnie linie kolejowe stanowią jedyny możliwy i dostępny środek transportu niezbędnych materiałów czy produktów na naprawdę duże odległości.

Dość ważnym elementem każdej trakcji kolejowej jest torowisko kolejowe. Torowisko kolejowe to nic innego jak górna część nasypu kolejowego, na której układa się konkretną nawierzchnię.

Każde torowisko prawidłowo wykonane posiada specjalne poprzeczne spadki, które umożliwiają szybkie i bezproblemowe odprowadzanie wody opadowej z nawierzchni. Gdy w grę wchodzą linie dwutorowe wówczas torowisko charakteryzuje się pochyleniem symetrycznym a nie jak w przypadku linii jednotorowych niesymetryczne.

To, co ważne, to fakt, iż zarówno w jednym jak i w drugim przypadku, czyli zarówno wtedy gdy torowisko kolejowe jest symetryczne jak i wtedy gdy nie jest symetryczne, powierzchnia główna torowiska znajduje się pod torami kolejowymi. Bardzo ważnym elementem każdego torowiska są także dwa ? położone po bokach rowy oraz skarpa przekopu. Elementy te zabezpieczają torowisko przed obsuwem nasypu oraz prze zalaniem torów.

Każde torowisko niesymetryczne oraz znajdująca się na nim powierzchnia pozostają zawsze niezmienne bez względu na zaistniałą sytuację. Wpływa to dość pozytywnie w sytuacji gdy dane torowisko wymagać będzie remontu lub drobnych poprawek we właściwym jego funkcjonowaniu.

To, w jaki sposób powstaje dane torowisko jest zawsze ściśle określone w specjalnym dokumencie, jaki obowiązuje od 2006 roku a mowa tutaj o dokumencie zatytułowanym jako: "D1 - Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych". Budowa czy też jej elementy każdego torowiska bez względu na jego rodzaj, przebiega zawsze tak samo ? według określonego schematu.

Bardzo ważnym i kluczowym elementem budowy torowiska kolejowego jest plan i projekt, w którym rysunek przestrzenny stanowi podstawę do dalszych posunięć. Nie wolno i nie powinno pomijać się tutaj żadnego z elementów, które są w planie wyszczególnione. Następnie trzeba zadecydować o tym, jaki surowiec jaka powierzchnia będzie najlepsza pod dany teren budowlany. Kolejna czynność to zbadanie tego jaki rodzaj szyn, podkładów oraz jaki będzie planowany rozkład linii kolejowej. Po zbadaniu i zebraniu tego typu informacji można przystąpić do budowy torowiska kolejowego. Ważnym jest tutaj terminowość, warunki pogodowe oraz odpowiednie dostarczenie materiałów budulcowych.