Podkłady kolejowe w domu - co musisz wiedzieć?

Podkłady kolejowe są specjalną odmianą drewna, które ze względu na swoje przeznaczenie jest ciśnieniowo nasączane olejem kreozotowym. Impregnat ten powoduje bardzo wysoką odporność na warunki atmosferyczne i gnicie drewna, jednak jednocześnie jest substancją wysoce toksyczną i szkodliwą.

Zaleca się więc stosowanie podkładów kolejowych co najwyżej w ogrodach (głównie różnego rodzaju umocnienia) i to jeszcze takich, które wcześniej przez lata służyły jako torowiska (używanie świeżych podkładów jest niedopuszczalne). Podkład nie jest warstwą powierzchniową, ale służy jako umocnienie pod budynkiem. W tak poważnej sprawie, jaką jest ewentualne zagrożenie zdrowia, a nie mogąc przyjrzeć się konstrukcji budynku, zalecam skontaktowanie się z odpowiednią instytucją (np. Inspektorat Nadzoru Budowlanego) w celu omówienia tego konkretnego przypadku.