Podkłady kolejowe - ich rodzaje i zastosowanie

Jak wiadomo powszechnie każda trakcja kolejowa składa się z kilku bardzo ważnych elementów. Są nimi przede wszystkim: torowisko kolejowe oraz tak zwane podkłady kolejowe.

Zadaniem podkładów kolejowych jest najogólniej mówiąc ułatwienie pojazdowi, jakim jest pociąg poruszanie się po szynach w sposób bezpieczny i jak najbardziej komfortowy. Jak działają, zatem podkłady kolejowe? Przenoszą one ciężar nacisku kół na szyny na warstwę tak zwanej podsypki, która pozwala na ujednolicenie drogi, jaką pokonuje pociąg.

Budując podkłady należy pamiętać bezwzględnie o zachowaniu odpowiedniej odległości między ich osiami. Odległość ta zależy od nacisku osi, typu szyn, ich długości, rodzaju podkładów oraz rodzaju zastosowania trakcji kolejowej (może być bowiem to trakcja osobowa oraz trakcja transportowa czyli służąca jedynie do przewozu towarów czy materiałów różnego rodzaju).

Najczęściej stosowanymi obecnie w PKP podkładami są:

Podkłady drewniane
Surowcem, z jakiego są wykonane tego typu podkłady to drewno miękkie typu sosna lub twarde, czyli buk i dąb. Podkłady tego typu są zawsze odpowiednio zabezpieczane środkami przeciwgnilnymi. Powinny być też częściej kontrolowane oraz konserwowane. Najczęściej mają one kształt belkowy lub obły.
Podkłady stalowe
Ich średnia masa wynosi od 60 do 80 kilogramów. Są to podkłady rzadziej stosowane. Najczęściej można je spotkać w przypadku, gdy dana trakcja służy do przewozu ciężkiego załadunku, typu materiały budowlane lub innego rodzaju materiały przewozowe.
Podkłady betonowe

Do tego rodzaju podkładów stosuje się dwa rodzaje betonu. Jest to beton zbrojony i tutaj, który jest bardziej wytrzymały na powstawanie różnego rodzaju rys czy pęknięć. Dla uzyskania lepszego efektu i wytrzymałości tego rodzaju podkładów zaleca się stosowanie przekładek amortyzacyjnych między podkładem a podkładką podszynową. Niekiedy też stosuje się łączenie podkładów betonowych z podkładami drewnianymi. Mówiąc o podkładach betonowych należy także podkreślić, iż dzieli się je na:

  • Podkłady belkowe,
  • Podkłady blokowe,
  • Płyty betonowe.

Pod względem zbrojenia zaś na:

  • Podkłady żelbetonowe
  • Podkłady strunobetonowe.